· 

La nostra Biblioteca

Disposar d’un espai com és la biblioteca del col·legi La Salle Bonanova ofereix al resident la possibilitat de sortit de l’espai de la seva habitació, canviar d’entorn, i trobar un ambient idoni per avançar en l’estudi personal. Una biblioteca que darrerament s’ha renovat i millorat, i que permet també als afeccionats a la lectura trobar alguna peça d’interès.

Residència La Salle Bonanova - Passeig Bonanova, 8 - 08022 - Barcelona

M. 607 085 459 (24 h) - T. 93 254 09 65 - www.residencialasalle.com - info@residencialasalle.com

Facebook - Twiter - Instagram - Youtube