PORTES OBERTES 2023-2024
Notícies · 15/04/2023
No ho dubtis més! Reserva i veuen a viure l'inici d'una experiència única com a universitari/a en la Residència La Salle Bonanova.

PUERTAS ABIERTAS 2023-2024
Noticias · 15/04/2023
¡No lo dudes más! Reserva y ven a vivir el inicio de una experiencia única como universitario/a en la Residencia La Salle Bonanova.

OPENS DAYS 2023-2024
News · 15/04/2023
No ho dubtis més! Reserva i veuen a viure l'inici d'una experiència única com a universitari/a en la Residència La Salle Bonanova.

Època d'exàmens
Notícies · 18/01/2023
Per a la comunitat universitària, el començament del mes de desembre suposa també l'arribada dels primers exàmens del curs. Fins a finals del mes de gener, els nostres residents es veuen immersos en una època majoritàriament, caracteritzada principalment pel nerviosisme i la pressió que suposa haver de ser examinat. Per superar l'època d'exàmens finals o parcials és fonamental fer front a aquest període amb motivació. Pel que des de l'equip de Residència us animem a comptar amb...

Exams time
News · 18/01/2023
For the university community, the beginning of December also means the arrival of the first course exams. Until the end of January, our residents are immersed in a time for the most part, characterized mainly by nervousness and the pressure of having to be examined. To overcome the period of final or partial exams it is essential to face this period with motivation. So from the Residence team, we encourage you to count on us if you want to let off steam or just chat. Good luck to all!...

Época de exámenes
Noticias · 18/01/2023
Para la comunidad universitaria el comienzo del mes de diciembre supone también la llegada de los primeros exámenes del curso. Hasta finales del mes de enero, nuestros residentes se ven inmersos en una época mayoritariamente, caracterizada principalmente por el nerviosismo y la presión que supone tener que ser examinado. Para superar la época de exámenes finales o parciales es fundamental afrontar este período con motivación. Por lo que desde el equipo de Residencia os animamos a contar...

News · 01/12/2022
With the cold weather arrival, the lighting of the Christmas tree of La Salle Bonanova illuminates the dark. We wish a happy December to everyone! #JuntosMejor #JuntsMillor

Mostrar más

Residència La Salle Bonanova - Passeig Bonanova, 8 - 08022 - Barcelona

M. 607 085 459 (24 h) - T. 93 254 09 65 - www.residencialasalle.com - info@residencialasalle.com

Facebook - Twiter - Instagram - Youtube