Menu · 23/10/2020
¡¡¡¡¡¡FELICIDADESSS!!!!!!

23/10/2020
El proper dia 3 de novembre de 2020, se celebra la primera reunió conjunta amb els delegats de la residència i l'equip d'animació.

News · 23/10/2020
On September 30, we started the course with a presentation made in our great Theater. All Residents were invited to this event to present the course, the animation team and with the company of the Director of La Salle Bonanova, Jordi Gisbert.

Notícies · 23/10/2020
El passat 30 de setembre vam arrencar el curs amb una presentació realitzada al nostre Gran Teatre. Tots els residents van ser convidats a aquest esdeveniment per presentar el curs, l'equip d'animació i amb la companyia de el director de La Salle Bonanova, Jordi Gisbert.

22/10/2020
El próximo día 3 de noviembre de 2020, se celebra la primera reunión conjunta con los delegados de la residencia y el equipo de animación.

Noticias · 22/10/2020
El pasado 30 de setiembre arrancamos el curso con una presentación realizada en nuestro gran Teatro. Todos los Residentes fueron invitados a este evento para presentar el curso, el equipo de animación y con la compañía del Director de La Salle Bonanova, Jordi Gisbert.


Mostrar más

Residència La Salle Bonanova - Passeig Bonanova, 8 - 08022 - Barcelona

M. 607 085 459 (24 h) - T. 93 254 09 65 - www.residencialasalle.com - info@residencialasalle.com